PHẦN 5: BABY tham quan Đầm Sen 5/2009

PHẦN 5: BABY tham quan Đầm Sen 5/2009

Thông tin hình ảnh

Cập nhật: 02 Th6 09

Phân nhóm: Album Ảnh

Đánh giá:

Thông tin mô tả:

Phần 5: Xiếc thú… kết thúc

… chia tay Đầm sen các cháu trở về trường BABY dùng cơm trưa và nghỉ trưa tại trường…Ý kiến đóng góp của bạn về bài viết này